Distrikt
U pokretu

OD ISTORIJSKOG AVNOJ-A, PREKO “SVINOKOLJA” I ODMORA ZA SVE PARE

Dan Republike, nekada najveći praznik SFR Jugoslavije, ne bledi u sećanju onih koji su toga dana polagali zakletvu, nosili plave kape i crvene marame, išli na odmor za neradne dane. Dan Republike – 29. novembar slavljen je gotovo šest decenija kao državni praznik bivše jugoslovenske federacije, a zvanično je ukinut posle više od deset godina od raspada te zajednice – novembra 2002.

Savez pionira Jugoslavije bio je prvi korak u ideološkom oblikovanju mladih generacije 

Dan Republike, 29. novembar obeležavao je godišnjicu Drugog zasedanja AVNOJ-a, kada je u Jajcu doneta odluka o federalnom ustrojstvu države, a godinama je bio povod za druženje, neradne dane, školske priredbe, crvene marame prvaka i “svinjokolj”.
Đaci prvaci su dobijali crvene pionirske marame na praznik socijalističke Jugoslavije.

Tog 29. novembra 1943. postavljeni temelji SFRJ

Nakon završetka rata, 1945. godine, 29. novembar se slavio kao Dan Republike i bio jedan od najvećih praznika u nekadašnjoj SFRJ – proslavljao se dva neradna dana uz svečane akademije u glavnim gradovima republika bivše države, deljenje ordenja, počasne plotune…
Sa raspadom SFRJ, prestalo se sa obeležavanjem Dana Republike u svim republikama nekadašnje zajedničke države osim u Srbiji. Dan Republike ostao je zvanični praznik u Saveznoj Republici Jugoslaviji sve do 14. novembra 2002, kada je ukinut odlukom Veća građana Savezne skupštine SRJ.

Praznik nije preživeo raspad SFRJ ni u jednoj republici nekadašnje zajedničke države osim u Srbiji, gdje je ukinut tek 2002.

Do 1997. godine 29. novembar je, zapravo, slavljen kao dan sećanja na Drugo zasedanje AVNOJ-a, ali je tada i sam datum morao da se prilagodi novonastalim državnim okolnostima, pa je počeo da se praznuje kao dan kada je 1945. Jugoslavija i formalno prestala da bude monarhija i postala republika. Ta zamena nastala je kao izraz kritike da je SRJ nastavila da obeležava praznik nepostojeće države – federacije šest republika – koja se raspala davne 1991.

Svideo vam se tekst?