Distrikt
Kultura

ZBOG ČEGA JE ŠABAC NAZVAN “SRPSKI VERDEN”?

Šabac je u Prvom svetskom ratu oslobođen 2. novembra 1918. godine. Prema dostupnim podacima u ovom ratu stanovništvo Šapca je prepolovljeno, a grad opustošen. Zbog velikih stradanja Šabac je odlikovan sa tri ordena – Francuskim ratnim krstom sa palmom, Čehoslovačkim ratnim krstom i Karađorđevom zvezdom, a, kao pandan slavnom francuskom gradu, nazvan je “Srpski Verden”.

Razrušena crkva posle Prvog svetskog rata

Videvši grad nakon stradanja, ruski ministar spoljnih poslova Sazonov je zabeležio: „Šabac je još ličio na Pompeju. Ulice su bile kao tek odgrnute iz lavine koja ih je vekovima pokrivala… Grad koji je uoči rata imao preko 15.000 stanovnika, u 1919. nije brojao ni 8.000 duša“.

Razrušena Krsmanovića kuća posle Prvog svetskog rata

I sam Okrug pretpeo je ogrmne žrtve i strahovito razaranje. Upoređujući stanje sa poslednjim predratnim popisom, posle Prvog svetskog rata u Okrugu je bilo manje 76.706 stanovnika ili 32,7%. Broj muškaraca bio je manji za 57.968 ili 47,6%, a žena za 18.738, odnosno 15,7 %.

Svideo vam se tekst?