Distrikt
Društvo

Stara dobrodržeća dama

Podrinjske Okružne Železnice sa sedištem u Šapcu, gde se i danas nalazi zgrada bivše direkcije pored sama stanice, imale su samo prugu Šabac – Koviljača koja je sagrađena 1910. godine. Pored toga postojao je kolosek od stanice Šabac do stanice Šabac Sava koja se nalazila na tadašnjem šabačkom pristaništu.

Železnička stanica u Šapcu (Foto: J. Gubelić)

Postojao je i direktni kolosek iz ove stanice u pravcu stanice Štitar dosta korišćen za teretne vozove koji su prevozili mačvanske svinje i podrinjske šljive i pekmez za izvoz preko Save i Dunava. Kada je tridesetih godina u Šabac uveden normalni kolosek iz pravca Klenka JDŽ su izgradile samo normalne koloseke a koristile su staničnu zgradu uzane pruge.

Pruga kod Šapca (Foto: J. Gubelić)

Popularnog Ćiru zamenili su moderniji vozovi, teretni su osavremenjeni pa je ova pruga i danas put robe i ljudi. Moglo bi i bolje i više, a isto to stalno je u najavi. Najčešće na tome i ostane.

Put robe i ljudi (Foto: J. Gubelić)

Na pruzi do Koviljače najčešće su saobraćala dva mešovita voza svakog dana a vikendom, praznicima i tokom letnje sezone je zbog Banje saobraćao i isključivo putnički voz koji nije stajao u svim stanicama. Vozovi su naravno imali vezu u Šapcu i sa normalnim JDŽ vozovima i sa brodovima rečene plovidbe.

Za romantiku i odmor (Foto: J. Gubelić)

Izgradnja pruge od Šapca do Banje Koviljače širine koloseka 0,76 metara i dužine 54 kilometra je započeta 28. avgusta 1906. godine, na stotu godišnjicu boja na Mišaru polaganjem kamena temeljca železničke stanice Šabac. Finansijer radova bio je Podrinski okrug koji je i osnovao Podrinsku okružnu železnicu (POŽ). Pruga je puštena u saobraćaj 18. jula 1910. godine. Voz se prugom kretao brzinom od 20 kilometara na čas i prevozio je putnike i stoku.

Put kojim se sve ređe ide (Foto: J. Gubelić)

Nakon oslobođenja Šapca u Prvom svetskom ratu, 11. novembra 1918. godine, odmah je obnovljen saobraćaj Podrinske okružne železnice. Na liniji Šabac—Banja Koviljača privremeni saobraćaj je uspostavljen 16. novembra 1918. godine, a redovan svakodnevni iz oba pravca tek 15. maja 1920. godine.

Vozovi koji odlaze i dolaze (Foto: J. Gubelić)

Godine 1929. nakon formiranja Drinske banovine, Podrinska okružna železnica menja naziv u Železnica Drinske banovine. Inicijativa o premošćavanju Save kod Šapca i spajanju Srema i Mačve ispoljila godine se nakon ujedinjenja u Kraljevinu Srba Hrvata i Slovenaca, te je 1919. godine podnet i zahtev građana Šapca za izgradnju drumsko-železničkog mosta. Projekat mosta je izrađen 1922. godine, a izgradnja je započela naredne godine, da bi bio pušten drumski saobraćaj preko mosta između Klenka i Šapca 15. jula 1923. godine.

Izvor:  Sdž361, wikipedia

 

Svideo vam se tekst?