Distrikt

O nama

Distrikt – platforma za pitanja kulture, medija i društva.
Distrikt publikuje vrednosti u oblasti kulture i socijalne sfere sa ciljem da medijski prostor zauzme nezavisna i savremena umetnička i kulturna produkcija, građanske inicijative, svakodnevni život pojedinca, njegovi dometi i padovi.

Distrikt u središte stvari stavlja uspešne i slobodne, nezavisne i misleće.

Distrikt drži medijski diskurs koji se temelji na istraživanjima, primeni novih kritika i sadržaja s namerom da se proizvedi promene u širem kulturnom, društvenom, medijskom i političkom prostoru.