Дистрикт

О нама

Дистрикт – платформа за питања културе, медија и друштва.
Дистрикт публикује вредности у области културе и социјалне сфере са циљем да медијски простор заузме независна и савремена уметничка и културна продукција, грађанске иницијативе, свакодневни живот појединца, његови домети и падови.

Дистрикт у средиште ствари ставља успешне и слободне, независне и мислеће.

Дистрикт држи медијски дискурс који се темељи на истраживањима, примени нових критика и садржаја с намером да се произведи промене у ширем културном, друштвеном, медијском и политичком простору.

Регистрациони број медија: IN000530