Дистрикт

Rad Šapčanke Sanje Čonjagić objavljen u zborniku SANU

U Srpskom dijalektološkom zborniku SANU objavljen je rad autorke Sanje ( Zobenica) Čonjagić, koja živi i radi u Šapcu.  Reč je o rečniku koji sadrži 1800 leksema, govor Srba iz Istočne Like. Rad je nastao kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja koje je Sanja započela kao studentkinja.

Rad koji je objavljen u SANU

„Posle Oluje obe moje bake su u koloni izbeglica došle u Srbiju. Kada je moj profesor, još dok sam studirala, saznao za tu priču, rekao mi je da je moj zadatak od sada dok su bake žive, da beležim kako pričaju. Pored te tragedije koju su doživele, da naopuste svoje ognjište, ispostavilo se da sve što je od jezičke građe prikupljeno poslednjih pedeset godina, ostalo u Matici Hrvatskoj“, objašnjava Sanja.

Sanja ( Zobenica) Čonjagić, profesor engleskog jezika

Sve to navodi da je jezička politika bila takva da se zatre trag kako se pričalo u tom delu Like, gde su većinom živeli Srbi.

„U Lapcu, odakle su moji, devedeset odsto stanovništva bili su Srbi. Ja sam godinama snimala bake i beležila govor, zatim sam poredila da li te odrednice postoje u rečniku Matice srpske, odnosno SANU, i taj rečnik je ustvari rezultat onog što sam ja od baka prikupila. Sa druge strane jedino ta generacija je bila nosilac autentičnog govora, bez mešanja govora generacija koje su se školovale na strani. Tako da je to izvorni govor kojim se na tom području pričalo vekovima“, kaže Sanja.

Izvod iz recenzije

Sanja je svoje bake snimala nekoliko godina, od 1995. godine kada su došle u Srbiju, i tako sačuvala neporcenjivu jezičku građu sa željom da ostane zabeleženo kako se od davnina pričalo u kraju njenih predaka.