Дистрикт
Занимљивости

Poruka ljiljana u obeležjima grada Šapca

Ljiljan ili krin oduvek je važio za simbol milosrđa i bezuslovne ljubavi. Pored očigledne lepote kojom prosto zrači gotovo svaki predstavnik ove vrste, u direktnoj su vezi i sa nadom, verom, plodnošću i rađanjem. Zato i ne čudi što se upravo za ljiljan često koristi i naziv “rajski cvet”. Srednjevekovna Srbija je bila puna ljiljana, na carskim i kraljevskim regalijama, freskama i novcu. Kruna koju je Stefan Prvovenčani dobio iz Rima i kojom je krunisan 1217. godine, imala je na sebi nisku ljiljana zbog čega su svi Nemanjići na svojim kovanicama sebe prikazivali sa njom na glavi, a da bi položio pravo na njihovo nasleđe, bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić uvezao i tu krunu i ljiljane na grb Bosne: ljiljan je tako, na neki način, kod Srba bio i simbol božanskog prava kralja da kraljuje i vlada.

Kruna Stefana Prvovenčanog na kralju Stefanu Urošu V nejakom

Ovaj cvet nalazi se na zastavi i grbu  grada.

 

Veliki grb grada Šapca

Na zastavi, koja je asimetrična horizontalna trobojka plavo-belo-crvena, gde su polja podeljena vijugavo, u plavom polju bliže koplju je beli cvet poljskog krina, žutih prašnika sa stabljikom i dva lista. Na osnovnom grbu, u desnom kantonu je procvetali srebrni krin zlatnih prašnika.

Zastava grada Šapca

Na velikom grbu, u desnom kantonu je procvetali srebrni krin zlatnih prašnika
U „Rečniku simbola“ od Chevalliera i Gheerbranta osnovno značenje mu je – čistota, nevinost i devičanstvo.

Beli ljiljan

U Evropi su najzastupljeniji u Francuskoj čiji je grb do 1376. godine bio „posutim“ ljiljanima, što je direktno asociralo na Pesmu nad pesmama, „Što je ljiljan među trnjem“ ono što je Izrailj među narodima misleći na izabranost, to je francuski kralj među kraljevima. Od 1376. godine grb Francuske se sastojao od tri zlatna ljiljana što je simbolisalo jedinstvo ljubavi Svetoga Trojstva prema Kraljevini Francuskoj.
U srpske zemlje ljiljan dolazi preko Vizantije, a njegov uticaj se širio preko Huna, dalje u Srbiju. U srednjovekovnoj Srbiji motiv ljiljana srećemo na kraljevskim regalijama, manastirskim freskama, novcu. Ljiljani u Bosnu dospevaju krunisanjem Tvrtka za kralja, preko krune Stefana Prvovenčanog, u manastiru Mileševa 1377. godine. Do tada na grbu Kotromanića nije bilo ljiljana.

Bogorodičin cvet kao heraldički simbol država, dinastija i vladara

Godine 1888. dva zlatna ljiljana su uneta na grb Kraljevine Srbije kao simbol njenog kontinuiteta sa dinastijom Kotromanića. Ljiljani nisu bili na grbu Države SHS, Kraljevine Jugoslavije, ni SFRJ, ali su se ponovo pojavili na grbu i zastavi nezavisne Srbije 2006.
Tokom rata u Bosni, bosanski muslimani su koristili stilizovani grb Kotromanića kao ratnu zastavu, smatrajući ljiljane svojim simbolom. Po tom osnovu su ga koristili do 1998. godine.
Ipak, čini se da je ljiljan svoj najveći trag ostavio u hrišćanstvu, pa ne čudi što se metafore vezane za ovaj cvet javljaju na više mesta, kako u Starom tako i u Novom zavetu. Hrišćani širom sveta u ljiljanu (posebno onom bele boje, koji je ujedno i najpopularniji) vide bezgrešnost, čistotu, čednost, pa i sliku Device Marije. Štaviše, smatra se da svaki deo ovog cveta nosi po neki atribut Isusove majke: lišće ljiljana reprezentuje njenu skromnost, stabljika je simbol njene vere i pobožnosti, dok su beli cvetovi znak njene nevinosti i bezgrešnog začeća. Kod Srba je motiv ljiljana čvrsto vezan za Presvetu Bogorodicu, pa se često naziva i Bogorodičin cvet.

U heraldici ljiljan tri latice u krunici ukazuju na Sveto Trojstvo

Bele ljiljane poklanjamo onda kada želimo da naglasimo nečiju dobrotu i neiskvarenost, na ovaj način direktno dajemo do znanja da smatramo da je osoba iskrena, a da su naše namere časne i bez skrivenih motiva. Često se upravo zbog toga daruju porodiljama, i prenose našu želju da beba, baš kao i novopečena mama, bude lepa i zdrava. Crveni ljiljani su znak ljubavi, oduševljenja i pažnje, dok su narandžasti znak sreće i radosti. Ružičasti se vezuju za bogatstvo, prosperitet, mladost i živahnost, dok se takozvani tigrasti ljiljan uzima kao znak ponosa. Najmanje popularna boja je žuta, za koju se veruje da (osim radosti) simboliše i neozbiljnost, bežanje od obaveza, pa čak i ljubomoru.

Ljiljan, krin ili perunika, kako u narodu zovu ovaj cvet

VIŠE O SIMBOLIMA GRADA ŠAPCA

Grb Opštine Šabac koristi se u tri nivoa, kao osnovni, srednji i veliki grb. Zastava Šapca je heraldički steg.
Zvanični Heraldički steg Šapca malo se razlikuje od osnovnog grba. Proporcije su mu 1:1. To je asimetrična horizontalna trobojka plavo-belo-crvena, sa gornjim, plavim poljem visine oko 2/3 zastave, a polja su podeljena vijugavo. U plavom polju bliže koplju je beli cvet poljskog krina (ne radi se o heraldičkom krinu), žutih prašnika sa stabljikom i dva lista.

OSNOVNI GRB

Blazon Osnovnog grba glasi: Na plavom polju iz spuštene talasaste srebrne grede izdiže se srebrna tvrđava sa tri kružne kule sa krenelacijom i kupastim zlatnim krovovima, svaka sa po tri lučna prozora u nizu otvorena poljem; ispred srednje kule, koja je viša od bočnih, nalazi se visoki srebrni portal sa lučnom kapijom otvorenom poljem, a između bočnih kula i kapije se vidi zlatni palisadni bedem sa pleterom. Od kapije se preko dela pomenute talasaste grede pruža zlatni most. U desnom kantonu je procvetali srebrni krin zlatnih prašnika, a u stopi štita zlatni snop žita uvezan crvenom trakom.

Osnovni grb grada Šapca

SREDNJI GRB

Blazon Srednjeg grba glasi: Osnovni grb (Na plavom polju iz spuštene talasaste srebrne grede izdiže se srebrna tvrđava sa tri kružne kule sa krenelacijom i kupastim zlatnim krovovima, svaka sa po tri lučna prozora u nizu otvorena poljem; ispred srednje kule, koja je viša od bočnih, nalazi se visoki srebrni portal sa lučnom kapijom otvorenom poljem, a između bočnih kula i kapije se vidi zlatni palisadni bedem sa pleterom. Od kapije se preko dela pomenute talasaste grede pruža zlatni most. U desnom kantonu je procvetali srebrni krin zlatnih prašnika, a u stopi štita zlatni snop žita uvezan crvenom trakom), nadvišen zlatnom bedemskom krunom sa četiri vidljiva merlona, i obuhvaćen sa donje strane prirodnim poluvencem poljskih krinova uvezanim srpskom trobojkom. U podnožju je ružičasta traka ispisana srebrnim imenom ŠABAC.

Srednji grb Šapca

VELIKI GRB

Blazon Velikog grba glasi: Osnovni grb (Na plavom polju iz spuštene talasaste srebrne grede izdiže se srebrna tvrđava sa tri kružne kule sa krenelacijom i kupastim zlatnim krovovima, svaka sa po tri lučna prozora u nizu otvorena poljem; ispred srednje kule, koja je viša od bočnih, nalazi se visoki srebrni portal sa lučnom kapijom otvorenom poljem, a između bočnih kula i kapije se vidi zlatni palisadni bedem sa pleterom. Od kapije se preko dela pomenute talasaste grede pruža zlatni most. U desnom kantonu je procvetali srebrni krin zlatnih prašnika, a u stopi štita zlatni snop žita uvezan crvenom trakom), nadvišen zlatnom bedemskom krunom sa četiri vidljiva merlona. Držači su dva propeta vranca zlatnih kopita, griva i repova, crvenih jezika, od kojih desni pridržava zlatom okovano grimizno koplje zlatnog vrha sa koga se u polje vije zlatnim resama opšiven steg Srbije, a levi isto takvo koplje i s istim takvim resama opšiveni steg Šapca. Postament Velikog grba je travnato polje obraslo livadskim krinovima, koje se blago izdiže u središtu da pruži oslonac štitu. U dnu postamenta je ružičasta traka ispisana srebrnim slovima ŠABAC, a ispod trake su odlikovanja kojima je grad tokom svoje istorije odlikovan, i to: u sredini Orden Karađorđeve zvezde s mačevima 4. stepena, desno od njega Francuski Ratni krst 1914-1918, a levo čehoslovački Ratni krst 1914-1918, svako odlikovanje u propisanoj traci.

Свидео вам се текст?
Поделите текст са пријатељима